Databanks

Databanks เหล่านี้เป็นราคา tick ของกราฟ 1 นาที ซึ่งสามารถใช้ได้หมดไม่ว่าโบรกเกอร์นั้นจะมีทศนิยม 4 หรือ 5 จุด (กรณีของ Forex) ข้อมูลล่าสุดจะอัพเดทอยู่ที่ September, 2016 ซึ่งข้อมูลนี้จะมีการอัพเดทประมาณทุกๆ ครึ่งปี

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาเเล้ว ให้ไปที่ Tools –> History Center จากนั้นจึงกด Import ไฟล์ .csv เข้าไป เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ ถ้าหากต้องการข้อมูลของกราฟอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 1 นาที สามารถหา script ในการเเปลง data มาใช้ร่วมกันได้เช่นเดียวกัน เเต่ใน MT4 ปัจจุบัน การรัน (Run) สถิติโดย EA ของกราฟ Timeframe อื่นๆ นั้น เพียงมีข้อมูลของ 1 นาทีก็เพียงพอเเล้ว ที่เหลือตัวโปรแกรมจะจัดการเเปลงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติเอง